اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۲۱۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
آدرس: خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک ۹

فکس
۳۳۹۲۱۹۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۴۶۸۷۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک 9

لوله خرطومی ارین فلکس 33982180-021

تلفن

  • ۳۳۹۸۲۱۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
  • آدرس: خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک ۹

فکس

  • ۳۳۹۲۱۹۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۶۹۹۸۱۲۳ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۸۴۶۸۷۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ، پلاک 9