لوله خرطومی ارین فلکس 33982180-021

لوله خرطومی ارین فلکس 33982180-021

لوله خرطومی ارین فلکس 33982180-021
آرین پلیمر پرشیا  با توکل به خداوند متعال و

نیروهای متخصص

و فنی خود وبا پشتوانه بیش از 15 سال

تجربه

در زمینه

تولید

مرغوبترین

لوله های خرطومی

  با نیّت رضایت مندی و خشنودی

مشتریان

داخلی

و

خارجی

خود مسیر استقرار نظام

مدیریت

کیفیت

را در راستای افزایش توانمندی و بهره وری و افزایش رضایت مشتریان انتخاب وبه شرح ذیل مسیر اهداف و خطوط مشی و حرکتی خود را انتخاب واعلام می نماید.

افزایش تولید

افزایش کیفیت

محصولات

کاهش زمان تولید وکاهش زمان تحویل محصولات به مشتریان افزایش توان تخصصی نیروهای خود باکسب آموزش وتجربه لازم افزایش بهره وری از امکانات

    · زمان
    · نیروی انسانی
    ·مواد اولیه و...

مدیریت ارشد سازمان با متعهد کردن ومشخص نمودن مسیر حرکتی خود را در قالب خط مشی به شرح فوق تمام سعی خود را در رسیدن به این اهداف جزم نموده و

کارکنان

و

مسئولین

شرکت را مجاب نموده دراین راستا قدم های مفید را برداشته وامیدوار است در آینده ای نزدیک به اهداف بزرگتری نایل آید.

از دیگر

خدمات

و

محصولات

ارایه شده توسط آرین فلکس می توان به موارد
و بسیار تولیدات دیگر اشاره نمود